Zajęcia laboratoryjne w Instytucie Chemii UPH

12.04.18 r. uczniowie klasy 3A PG uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych w Instytucie Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.

Tematyka zajęć dotyczyła roztworów i reakcji zachodzących w roztworach wodnych. Eksperymenty laboratoryjne wykonywane przez uczniów miały na celu poznanie reakcji charakterystycznych wybranych kationów i anionów, zbadanie amfoterycznego charakteru wodorotlenku glinu oraz przeprowadzenie miareczkowania alkacymetrycznego w obecności różnych wskaźników. Samodzielna praca laboratoryjna z zakresu chemii analitycznej sprawiła uczniom dużą przyjemność.