XXXVIII Rajd „W rocznicę bitwy pod Iganiami”

Powiększ obraz

Z okazji 188 rocznicy zwycięskiej bitwy po Iganiami, która rozegrała się 10 kwietnia 1831 r.,  w dniu 8 kwietnia 2019 r. odbył się kolejny Rajd, którego  organizatorem był Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach. W rajdzie wzięli udział m. in. uczniowie klasy 5 e pod opieką Pani Anny Sulej i Agaty Skorupki. Uczestnicy mieli do pokonania trasę pieszą, liczącą ok. 10,7 km, prowadzoną przez przodowników turystyki pieszej Eugeniusza Skorupkę i Jana Waszczuka.

            W uroczystościach pod pomnikiem upamiętniającym zwycięską  bitwę  udział wzięli także przedstawiciele służb mundurowych, samorządu, duchowieństwa, młodzież szkolna, mieszkańcy Siedlec, gminy Siedlce i  powiatu Siedleckiego. Po zakończonych uroczystościach na placu przy pomniku, dla uczestników Rajdu i wszystkich zgromadzonych  przygotowany został posiłek turystyczny.

       Uczestnicy Rajdu wzięli też udział w konkursie wiedzy historyczno – krajoznawczej. Zwycięzcy otrzymali  dyplomy i nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki
i pamiątkowy znaczek rajdowy (przypinkę).

Wordpress Photo Gallery