Tradycje

TRADYCJE SZKOŁY 


Ślubowanie klas I

Otrzęsiny klas IV

Uroczyste akademie rocznicowe i  okolicznościowe

Zabawy i imprezy kulturalne z udziałem uczniów i rodziców

Dzień Dziecka – Święto Sportu

Spotkania opłatkowe i wielkanocne  

Uczestnictwo w konkursach szkolnych i poza szkołą

Liczne wyjazdy na wycieczki turystyczne i krajoznawcze, pikniki

Gazeta szkolna „Biedronka”

Dni Patrona Szkoły