Rekrutacja na rok szkolny 2019/20 do szkół podstawowych i przedszkoli

Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram rekrutacji uczniów do szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020