REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH na rok 2021/2022

Rekrutacja dzieci do przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce na rok szkolny 2021/2022 odbywa się zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego:

https://siedlce.pl/informacje/rekrutacja-do-przedszkoli-szkol-podstawowych-na-rok-2021-2022/

 Rekrutacja odbywa się elektronicznie pod adresem:

www.siedlce.przedszkola.vnabor.pl   lub   https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/siedlce

 Zapraszamy od 10 marca 2021 od godz. 8:00.