Podsumowanie akcji: Ubrania Do Oddania!

Powiększ obrazzebrane ubrania popakowane w pudła
Z końcem lutego zakończyliśmy zbiórkę ubrań  na rzecz programu „Uniwersytet Sukcesu – edukacja młodych kobiet ze środowisk wykluczonych.” Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, a więc uczniów, nauczycieli, a przede wszystkim rodziców, na rzecz fundacji trafiło 259,82 zł.
Popakowane ubrania zmieściły się w 63 pudłach, co przeszło nasze najśmielsze oczekiwania!
Bardzo dziękujemy wszystkim: za przyniesione rzeczy, za pomoc w segregowaniu i pakowaniu, za dostarczone przez rodziców kartony oraz za pomoc naszej młodzieży w załadunku!
Opiekunowie wolontariatu

 

Wordpress Photo Gallery