Etyka – informacje

W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia z etyki będą się odbywały w trzech grupach:
1 grupa klasy: I-III,
2 grupa klasy: IV-VI,
3 grupa klasy: VII-VIII.
Lekcje etyki będą odbywać się przed lub po zajęciach lekcyjnych, gdyż grupa ma charakter międzyklasowy.
Zainteresowane osoby wypełniają oświadczenie o wyborze etyki, które należy złożyć jak najszybciej w sekretariacie szkoły.