9 kwietnia – kolejny dzień akcji strajkowej

Dzień 9 kwietnia jest kolejnym dniem akcji strajkowej w naszej szkole. Informuję, że szkoła w tym dniu poprzez organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych zapewni opiekę wszystkim uczniom, którym nie mogą zapewnić rodzice. W tym dniu dzieciom przebywającym w szkole zapewniamy gorący posiłek – zupę.

Jednocześnie przypominam, że w dniach 10, 11, 12, 15, 16 i 17 kwietnia odbywają się egzaminy i są to dni wolne od zajęć dydaktycznych dla pozostałych uczniów.

Proszę na bieżąco odczytywać informacje publikowane w dzienniku elektronicznym oraz na szkolnej stronie internetowej www.sp9.siedlce.pl.

 

Hanna Wójcik – dyrektor szkoły