Zawieszenie zajęć

Informuję, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole i oddziale przedszkolnym zostają zawieszone od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.

W dniach 12 i 13 marca szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.

Od 16 marca uczniowie i przedszkolaki nie przychodzą do szkoły.

Od 12 marca nie wydawane będą obiady.

Bardzo proszę o szczegółowe zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie MEN.

Link do strony: https://liblink.pl/QUwI8IJ3bG

 

Hanna Wójcik – dyrektor szkoły