Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów klas I-VIII SP 

 

Wykaz zajęć