Zajęcia wyrównawcze

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE KLASY IV-VII
Imię nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć Dzień tygodnia Godzina Numer sali
p. Elżbieta Ławecka-Sobotko

 

 

p. Bożena Czarnecka-Akus

z  języka polskiego

kl. 4d, 4e, 4f

 

z języka polskiego

kl. 4a, 4b, 4c

poniedziałek

 

 

piątek

13.45-14.30

 

 

13.45-14.30

12 I

 

 

8 II

p. Elżbieta Ławecka-Sobotko

 

 

p. Hanna Miszczak

z  języka polskiego

kl. 5c, 5d

 

 

z  języka polskiego

kl. 5a, 5b

poniedziałek

(pierwszy i trzeci każdego miesiąca)

 

piątek

(drugi i czwarty każdego miesiąca)

14.30-15.20

 

 

 

14.30-15.20

12 I

 

 

 

8 I

p. Bożena Stosio z  języka polskiego piątek

(pierwszy i trzeci tydzień każdego miesiąca)

13.45-14.30 2 I
p. Hanna Miszczak

 

 

 

p. Joanna Jakimiak

z języka polskiego

kl. 7a, 7b

 

 

 

z języka polskiego

kl. 7c, 7d

piątek

(pierwszy i trzeci tydzień każdego miesiąca)

 

 

piątek

(pierwszy i trzeci tydzień każdego miesiąca)

14.35-15.20

 

 

 

 

15.20 16.05

8 I

 

 

 

 

12 I

p. Agnieszka Chorłowska

 

 

 

 

p. Agnieszka Chorłowska

 

 

 

p. Joanna Nowak

z matematyki

kl. 4a, 4f

 

 

 

z matematyki

kl.4d

 

 

z matematyki

kl. 4b, 4c, 4e

piątek

(drugi i czwarty każdego miesiąca)

 

 

środa

(pierwsza i trzecia każdego miesiąca)

  

środa

(pierwsza i trzecia każdego miesiąca)

13.45-14.30

 

 

 

 

12.55-13.40

 

 

 

13.45-14.30

1 I

 

 

 

 

1 I

 

 

 

,,0” III

p. Anna Marczuk z matematyki

klasy 7

środa

środa

13.45-14.30

14.35-15.20

1 I

1 I

p. Jolanta Pużuk z matematyki poniedziałek

kl. 6c (drugi i czwarty każdego miesiąca)

 

poniedziałek

kl. 6a, 6d (pierwszy i trzeci każdego miesiąca)

8.00-8.45

 

 

 

13.45-14.30

36 I

 

 

 

36 I

p. Anna Derlatka z przyrody

kl.6a, 6c

poniedziałek

(pierwszy i trzeci tydzień miesiąca)

14.40-15.25 10 II
p. Anna Sachanowicz

 

 

 

p. Ewelina Pawlak

z języka angielskiego

kl. 4d

 

 

z języka angielskiego

kl.5a, 5c, 5d

wtorek

(pierwszy i trzeci tydzień miesiąca)

 

 

 piątek

(pierwszy i trzeci tydzień każdego miesiąca)

12.55-14.40

 

 

 

 

14.00-14.45

22 I

 

 

 

 

3 I

p. Ewelina Pawlak z języka angielskiego

kl. 7

piątek

(drugi i czwarty każdego miesiąca)

14.00-14.40 3 I
p. Zuzanna Polak z języka angielskiego

kl. 6a, 6d

czwartek

(pierwszy i trzeci tydzień miesiąca)

13.45-14.30 10 I
p. Beata Grodzicka

 

 

 

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

środa

 

 

 

wtorek

13.45-14.30

 

 

 

14.35-15.20

pokój pedagoga

 

 

 

pokój pedagoga

p. Joanna Matlakowska

 

 

 

p. Monika Knap

 

 

 

p. Małgorzata Turkowska

terapia pedagogiczna

 

 

 

terapia pedagogiczna

kl. 4b, 4c, 5a

 

 

terapia pedagogiczna

piątek

 

   

 

wtorek

 

 

  

środa

8.00-8.45

14.30-15.15

 

 

8.00-8.45

 

 

 

14.35-15.20

pokój pedagoga

 

 

 

pokój obok świetlicy

 

 

 

pokój obok świetlicy

p. Joanna Świderska terapia psychologiczna środa

(pierwsza każdego miesiąca)

12.55-13.40

kl. 4c, 4d, 4e, 5a

 

13.45-14.30

4a, 4b, 4f, 5b, 5c

pokój psychologa
p. Iwona Radomyska terapia logopedyczna wtorek 14.15-15.30 pokój logopedy