ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW

Powiększ obraz

Zajęcia  otwarte  dla  rodziców to  jedna  z  form  współpracy  przedszkola  z rodzicami, w czasie której mają oni okazję  zapoznać  się m.in. ze sposobami pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz przekonać się, jak wiele ich pociechy już potrafią zrobić.  

2 grudnia w poniedziałek w naszym oddziale przedszkolnym odbyły się zajęcia o takim charakterze, zaprosiliśmy Panią Dyrektor Annę Kołodziejak i wszystkich rodziców, by wspólnie ze swoimi pociechami wykonać pracę plastyczną pt. „Kartka świąteczna”. Po krótkim powitaniu przez wychowawcę oraz przedstawieniu celu zajęć, wszyscy zabrali się do pracy. Przedszkolaki niezwykle poważnie potraktowały zadanie do wykonania, aktywnie angażując się w „tworzenie” swoich kartek. Warto podkreślić, że wykonywaniu pracy plastycznej towarzyszyła wyjątkowa, przyjazna atmosfera.

Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom i Pani dyrektor za udział w zajęciach. Moim koleżankom Pani Agnieszce Samociuk i Agnieszce Kani za pomoc w przygotowaniu zajęć. Mam nadzieję, że kolejne zajęcia, zaplanowane na drugie półrocze, będą się cieszyć równie licznym zainteresowaniem.

Izabela Talacha