Wycieczka do Archiwum Państwowego w Siedlcach

Powiększ obrazPrzedstawiciele klas 6 w Archiwum

28 marca 2022 r. uczniowie kl. VI a, VI b i VI d uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Archiwum Państwowego. Jej celem było poznanie aplikacji Cyfrowe Drzewo Genealogiczne, która umożliwi udział w konkursie „BEZ KORZENI NIE ZAKWITNIESZ. MOJA WIELKA I MAŁA OJCZYZNA”.

Pracownicy archiwum omówili zasady tworzenia drzewa genealogicznego oraz przybliżyli zasoby archiwalne.

Wycieczka do archiwum to jedna z form przekazywania wiedzy historycznej, która poprzez bezpośredni kontakt, daje uczniom możliwość lepszego zapamiętania treści historycznych.