World of English – Świat Języka Angielskiego

Nauka języka obcego to nie tylko poznanie słownictwa oraz struktur gramatycznych ale również zapoznanie się z kulturą, historią i obyczajami krajów posługujących się tym językiem. Bez ich znajomości owszem nauczymy się języka angielskiego ale nigdy w pełni go nie zrozumiemy. Dlatego też już w klasie trzeciej postanowiłam wprowadzić innowację, która ma na celu zaznajomienie uczniów z powyższymi zagadnieniami.

Karolina Czarnocka

Opis innowacji