Wojewódzki Konkurs Fotograficzny LEŚNE INSPIRACJE

Powiększ obraz

4 września 2019 r. nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu fotograficznego pod hasłem Leśne inspiracje, objętego honorowym patronatem przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Uczennica klasy VII a JULIA STEFANIUK zajęła II miejsce.

Celem Konkursu fotograficznego jest kształtowanie postawy szacunku do przyrody i odpowiedzialności za jej stan oraz wzbudzenie zainteresowania młodzieży bogactwem świata przyrody, a w szczególności królestwem grzybów. Tematem Konkursu było ukazanie piękna lasu i runa leśnego poprzez wykonanie fotografii grzyba/grzybów w ich naturalnym środowisku. Adresatami byli uczniowie szkół podstawowych klas VI-VII z województwa mazowieckiego. W pracach Komisji konkursowej uczestniczyli przedstawiciele: Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Pałacu Młodzieży w Warszawie oraz Oddziału Promocji Zdrowia WSSE w Warszawie. Spośród 48 prac Komisja wyłoniła  3 laureatów i przyznała 3 wyróżnienia.(ab)

DYPLOM