Wizyta Księdza Biskupa

Powiększ obraz

Dnia 11 kwietnia 2018 roku, nasza szkoła gościła  Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Kazimierza Gurdę. Uroczyste przywitanie  Księdza Biskupa przez Panią Dyrektor Hannę Wójcik oraz uczniów naszej szkoły było bardzo wymowne i podniosłe dla wszystkich zebranych.

Następnie odbył się Katyński Apel Poległych oraz krótki montaż słowno – muzyczny                       o tematyce patriotycznej. Po części artystycznej głos zabrał Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda, który w swoim słowie zachęcał uczniów do postawy patriotycznej na co dzień oraz do pamiętania o polskich bohaterach narodowych. Ksiądz Biskup dziękując za możliwość  spotkania się w naszej szkole podziękował  też Pani Dyrektor oraz wszystkim nauczycielom                    i pracownikom  przede wszystkim  za trud oraz poświęcenie, jakie wkładają w wychowanie młodego pokolenia. Po wspólnej modlitwie Biskup udzielił wszystkim Błogosławieństwa.