Uczniowie ze średnia 4,75 i wyższą oraz z oceną bardzo dobrą lub wzorową z zachowania

Po pierwszym półroczu nasza tablica osiągnięć ma formę wirtualną. Znalazły się tam nazwiska uczniów, którzy uzyskali średnią ocen 4,75 i wyższą oraz ocenę ze sprawowania bardzo dobrą lub wzorową.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9

Gratulacje! Tak trzymać!

(as)