Strajk

Szanowni Państwo Rodzice Uczniów.

Na dzień 08-04-2019 (poniedziałek) organizacje związkowe zapowiedziały strajk. Z uwagi na to, że poprzez referendum udział w strajku zapowiedziała znaczna część kadry pedagogicznej, nie będzie możliwości zorganizowania w tym dniu planowych zajęć lekcyjnych. Szkoła w tym dniu poprzez organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych zapewni opiekę wszystkim uczniom, którym opieki nie będą mogli zapewnić rodzice. Świetlica szkolna w tym dniu będzie pracować w godzinach od 700 do 1700. Z uwagi na trudną do przewidzenia ilość uczniów, którzy w tym dniu przyjdą do szkoły, nie będzie czynna stołówka szkolna. Koszt obiadu zostanie rozliczony w kolejnym miesiącu.

W przypadku zawarcia porozumienia pomiędzy stroną związkową i rządową strajk może być odwołany. Proszę na bieżąco odczytywać informacje publikowane w dzienniku elektronicznym oraz na szkolnej stronie internetowej www.sp9.siedlce.pl

Hanna Wójcik – dyrektor szkoły

Pismo Prezydenta Miasta Siedlce-strajk

list do rodzicow Mazowieckie Kuratorium Oswiaty-strajk