SPRAWOZDANIE Z INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 3B i 3C

Powiększ obraztablica z plakatami krajów anglojęzycznych

W roku szkolnym 2021/2022 na zajęciach rozwijających zainteresowania z języka angielskiego w klasach 3B i 3C realizowana była innowacja World of English – Świat Języka Angielskiego 2. Spotkała się ona z pozytywnym odbiorem uczniów, którzy chętnie uczestniczyli w zajęciach pogłębiając swoją wiedzę.

Podsumowanie innowacji 2022 rok