Spotkanie dla rodziców i kandydatów do klas pierwszych

Spotkanie informacyjne dla rodziców/opiekunów i kandydatów do klas pierwszych odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00 na stołówce szkolnej.

Serdecznie zapraszamy!