REKRUTACJA DO SZKÓŁ 2022/2023

W poszczególnych zakładkach dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do klas I szkoły podstawowej i ponadpodstawowej znajdują się:

  1. Terminarz postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych
  2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siedlce.