Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok 2021/2022

Postępowanie rekrutacyjne do szkół podstawowych rozpocznie się 5 maja 2021 r.

 

Zarządzenie nr 19/2021 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 stycznia 2021 r. określające harmonogram postępowania rekrutacyjnego

 

Strona dla rodziców zostanie otwarta z pierwszym dniem postępowania rekrutacyjnego. Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z zasadami naboru i ofertą szkół podstawowych.

ADRES STRONY NABORU DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA RODZICÓW:
www.siedlce.podstawowe.vnabor.pl

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/siedlce

 

Wniosek należy wypełnić w wersji elektronicznej, wydrukować, podpisać i złożyć wraz z oświadczeniami w jednostce pierwszego wyboru.

Szczegółowe informacje na stronie szkoły lub w sekretariacie