Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się 6 maja 2019 r.

Rekrutacja prowadzona będzie przez system elektroniczny pod adresem www.siedlce.podstawowe.vnabor.pl

Terminy:
od 6.05.2019 r. od godz.800 do 17.05.2019 r. do godz. 1500 rejestracja kandydatów
od 27.05.2019 r. od godz. 800 do 5.06.2019 r. do godz. 1500 publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli przyjęcia
7.06.2019 r. godz.800 publikacja list przyjętych.

 

W dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00 w ramach Dnia Otwartego odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców/opiekunów i kandydatów do klas pierwszych.

Harmonogram rekrutacji