Programy profilaktyczne

Programy profilaktyczne realizowane w szkole:

 

Klub Bezpiecznego Puchatka

 

 

Program edukacyjny „Klub Bezpiecznego Puchatka” przygotowany jest przez firmę Maspex oraz markę Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego komendy Głównej Policji. Honorowy Patronat sprawuje Komendant Główny Policji oraz Kuratorium Oświaty. Ważnym elementem programu jest edukacja dzieci – uświadomienie rozmaitych niebezpieczeństw oraz nauczenie, jak unikać i jak postępować w razie ich zaistnienia. Więcej informacji na oficjalnej stronie programu www.bezpiecznypuchatek.pl.


Owoce w szkole

 

 

 

Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I-V szkół podstawowych. Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych. Więcej informacji na oficjalnej stronie programu www.owocewszkole.org.


Szkoła Przyjazna Rodzinie