Programy edukacyjne


„B&N” czyli „B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”

Głównym organizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. Partnerzy strategiczni to: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Mazowiecki Kurator Oświaty i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego czyli pieszych i rowerzystów na obszarze Mazowieckiego Garnizonu Policji. Program zawiera zbiór przedsięwzięć zmierzających do aktywizacji społeczności szkolnych i lokalnych, realizowanych poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w obszarach edukacji i promocji bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

 


TWOJA KREW, MOJE ŻYCIE

Przełamujemy mity związane z oddawaniem krwi:

• „Ból” – jedyny ból przy oddawaniu krwi to moment ukłucia.
• „Zarażenie” – jest niemożliwe, ponieważ do pobierania krwi stosuje się wyłącznie sprzęt jednorazowego użytku.
• „Ciągłe oddawanie” – oddawanie krwi nie uzależnia, po oddaniu organizm wytwarza tylko tyle krwi, ile potrzebuje, nie
produkuje nadwyżki.

www.twojakrew.pl