Programy edukacyjne


Uczymy dzieci programować

Po co uczymy dzieci programować?

    • uczenie programowania to rozwijanie uniwersalnych kompetencji • kształtowanie umiejętności logicznego, algorytmicznego myślenia • pracy zespołowej, szukania kompromisów • rozwijanie kreatywności • oswajanie z nowoczesnymi technologiami

 

 

 

Technologie z klasą

Klasa 7 b uczestniczyła w roku szkolnym 2017/2018 w programie Technologie z klasą zorganizowanego przez Fundację Uniwersytet Dzieci.

Dzięki udziałowi w programie uczniowie:

  • rozwinęli umiejętność rozumowania, analizowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych
  • kształcili umiejętność logicznego myślenia
  • rozwinęli kompetencje społeczne

 


 

„B&N” czyli „B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”

Głównym organizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. Partnerzy strategiczni to: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Mazowiecki Kurator Oświaty i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego czyli pieszych i rowerzystów na obszarze Mazowieckiego Garnizonu Policji. Program zawiera zbiór przedsięwzięć zmierzających do aktywizacji społeczności szkolnych i lokalnych, realizowanych poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w obszarach edukacji i promocji bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

 


TWOJA KREW, MOJE ŻYCIE

Przełamujemy mity związane z oddawaniem krwi:

• „Ból” – jedyny ból przy oddawaniu krwi to moment ukłucia.
• „Zarażenie” – jest niemożliwe, ponieważ do pobierania krwi stosuje się wyłącznie sprzęt jednorazowego użytku.
• „Ciągłe oddawanie” – oddawanie krwi nie uzależnia, po oddaniu organizm wytwarza tylko tyle krwi, ile potrzebuje, nie
produkuje nadwyżki.

www.twojakrew.pl