Programy edukacyjne

 

SIECIAKI.PL

Logo programu Sieciaki.plSieciaki.pl to projekt edukacyjny prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, w ramach programu „Dziecko w Sieci”. Jest elementem programu „Safer Internet”.
Podstawowym elementem projektu Sieciaki.pl jest edukacyjny serwis internetowy przeznaczony dla dzieci w wieku 6-12 lat, poświęcony tematyce bezpieczeństwa dzieci w Internecie, m.in.: równowadze w korzystaniu z Internetu, wzajemnemu szacunkowi, prywatności, czy reagowaniu na zagrożenia.

Główne cele projektu:

 • wprowadzenie dzieci w tematykę bezpiecznego korzystania z Internetu;
 • zapoznanie ich z podstawowymi zagrożeniami online;
 • przekazanie wiedzy, jak unikać niebezpiecznych sytuacji w sieci;
 • nauczenie dzieci sposobów radzenia sobie w sytuacji zagrożenia w Internecie;
 • zwiększenie świadomości rodziców na temat bezpieczeństwa w sieci i ich roli w ochronie dzieci przed zagrożeniami online;
 • wspieranie działań profilaktycznych, takich jak kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa dziecka w sieci.

 

PROGRAM EDUKACYJNY POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ 

Zaświadczenie o udziale w programie "Godziny wychowawcze ze światem"

Uczniowie klasy 4D wraz z Wychowawczynią w roku szkolnym 2020/2021 zrealizowali program edukacyjny Polskiej Akcji Humanitarnej pt. „Godziny Wychowawcze ze Światem”.

Poznanie globalnych współzależności i wyzwań, przed którymi stoimy jako ludzkość oraz kształtowanie odpowiednich postaw to był główny cel tych zajęć.

W trakcie realizacji programu edukowano globalnie poruszając ważne tematy dla całego świata. Zwracano uwagę na różnorodność miejsc i ludzi, a także ich jednakowe potrzeby. Zastanawiano się co robić, aby oszczędzać wodę, niwelować głód, dostrzegać potrzeby innych, pamiętać o historii i bogactwach naturalnych krajów, a także jak pomagać innym chroniąc nasze środowisko.

Miejmy nadzieję, że zdobyta w trakcie programu wiedza i zwrócenie uwagi na sprawy świata jeszcze bardziej uwrażliwią nas na globalne patrzenie na naszą Ziemię i nasze wybory.


SZKOŁA FAIR PLAY

Celem Fundacji Caroline B. Lefrak oraz kampanii „GRAM fair play” jest promowanie kulturalnego zachowania w sporcie i poza nim, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: uczciwość, sprawiedliwość oraz budowaniem pozytywnego wizerunku własnej osoby poprzez okazywanie szacunku dla przeciwnika, sędziego i własnej drużyny, kolegów i koleżanek na boisku, ale też poza nim.

Prowadzona przez nas akcja „GRAM fair play” została objęta PATRONATEM HONOROWYM:
• Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT),
• Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl),
• Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA).

Ambasadorami kampanii zostali znani i lubiani sportowcy, aktorzy i muzycy.


BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE

BohaterON w Twojej Szkole to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej. Podjęte działania są odpowiedzią na ogromny sukces dwóch edycji projektu BohaterON – włącz historię!, a w szczególności reakcją na rosnące zainteresowanie prowadzonymi w ramach akcji działaniami edukacyjnymi.

Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju.

Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

 


Uczymy dzieci programować

Po co uczymy dzieci programować?

  • uczenie programowania to rozwijanie uniwersalnych kompetencji • kształtowanie umiejętności logicznego, algorytmicznego myślenia • pracy zespołowej, szukania kompromisów • rozwijanie kreatywności • oswajanie z nowoczesnymi technologiami

 

 

 


Technologie z klasą

Klasa 7 b uczestniczyła w roku szkolnym 2017/2018 w programie Technologie z klasą zorganizowanego przez Fundację Uniwersytet Dzieci.

Dzięki udziałowi w programie uczniowie:

 • rozwinęli umiejętność rozumowania, analizowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych
 • kształcili umiejętność logicznego myślenia
 • rozwinęli kompetencje społeczne

 


 

„B&N” czyli „B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”

Głównym organizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. Partnerzy strategiczni to: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Mazowiecki Kurator Oświaty i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego czyli pieszych i rowerzystów na obszarze Mazowieckiego Garnizonu Policji. Program zawiera zbiór przedsięwzięć zmierzających do aktywizacji społeczności szkolnych i lokalnych, realizowanych poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w obszarach edukacji i promocji bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

 


TWOJA KREW, MOJE ŻYCIE

Przełamujemy mity związane z oddawaniem krwi:

• „Ból” – jedyny ból przy oddawaniu krwi to moment ukłucia.
• „Zarażenie” – jest niemożliwe, ponieważ do pobierania krwi stosuje się wyłącznie sprzęt jednorazowego użytku.
• „Ciągłe oddawanie” – oddawanie krwi nie uzależnia, po oddaniu organizm wytwarza tylko tyle krwi, ile potrzebuje, nie
produkuje nadwyżki.

www.twojakrew.pl