PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW Jaś i Małgosia na tropie

Powiększ obrazProgram Domowych Detektywów - wystawa prac

W klasie 5d został zrealizowany rekomendowany program profilaktyki uniwersalnej pierwszorzędnej. Jest to program profilaktyki alkoholowej o nazwie „PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW Jaś i Małgosia na tropie”.

Na zajęciach wykorzystano cztery zeszyty przeznaczone do wspólnej pracy uczniów z ich rodzicami. Każdy z zeszytów zawierał jedną dowcipną historyjkę (komiks) i zadania, które uczniowie rozwiązywali w domu razem z rodzicami.

 

Zeszyty obejmowały następujące tematy:

– negatywne konsekwencje picia alkoholu przez dzieci i młodzież;

– powody, dla których młodzi ludzie sięgają po alkohol;

– wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie się przekonań na temat alkoholu;

– rodzaje presji rówieśniczej i sposoby radzenia sobie z tą presją.

Na koniec programu uczniowie przygotowali prezentację prac plastycznych. Tematy prezentacji nawiązują do treści poruszanych w trakcie pracy na zajęciach.

Rodzice uczniów oraz cała społeczność szkolna mogła obejrzeć wystawę znajdującą się na szkolnym korytarzu.

Organizatorzy:

Joanna Matlakowska – pedagog

Anna Derlatka-wychowawca klasy 5d.