Profilaktyka uzależnień

Powiększ obraz

Dnia 07.05.2018r., p. pedagog Joanna Matlakowska zorganizowała i przeprowadziła wraz ze studentkami przygotowania pedagogicznego zajęcia  dla uczniów klas 4. Spotkanie dotyczyło profilaktyki uzależnień od herbaty, kawy, napojów energetycznych, gier komputerowych, hazardu, nikotyny, dopalaczy, alkoholu i narkotyków.