Podręczniki na rok szkolny 2019/2020

Rodzice uczniów klas I – VIII kupują tylko podręczniki i ćwiczenia (jeśli są w wykazie) do religii, a pozostałe książki uczniowie dostaną w szkole w ramach dotacji do podręczników.

Klasy I-III

Klasy IV-VIII