Podręcznik do religii dla klasy 5

Od 1 września 2020 roku zostaje zmieniona podstawa programowa z religii w klasie piątej.

Tytuł podręcznika i zeszytu ćwiczeń:  „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”.
Autorzy: ks.dr K.Mielnicki, E.Kondrat

Wydawnictwo Jedność