„Piękna nasza Polska cała” – podsumowanie projektu

Logo projektu Piękna Nasza Polska Cała

W tym roku szkolnym grupa „Słoneczka” brała udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna nasza Polska cała” skierowanym do najmłodszych pokoleń Polaków, który właśnie zakończyliśmy. Autorką i koordynatorką Projektu była Ludmiła Fabiszewska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.

Celem projektu było:
-kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
-rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi,
-poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca),
-budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem –rodziną, szkołą, miejscowością, -przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu),
-uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
-poznanie legend i baśni polskich,
-dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury,
-okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia;

W naszym oddziale przedszkolnym w realizację Projektu zaangażowane były wszystkie przedszkolaki i wszyscy pracownicy przedszkola.

Udział w projekcie przyniósł nam wiele satysfakcji i korzyści, zmobilizował nas, do większego zwrócenia uwagi na patriotyczne wychowanie młodego pokolenia. Dzięki temu przedsięwzięciu dzieci zyskały wiedzę i doświadczenia, które – mam nadzieję – w przyszłości będą procentowały godną postawą naszych wychowanków.

Zapraszamy na film z podsumowaniem naszej całorocznej pracy 😊

https://drive.google.com/file/d/1qjhvEgZ39y2UfofcpeF4LtSOP7zBpsHg/view?usp=sharing