Patron szkoły

Życiorys Henryka Sienkiewicza 

1846 – dnia 5 maja w Woli Okrzejskiej na Podlasiu przychodzi na świat Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz, syn Józefa i Stefanii z Cieszowskich.

1858 – Nauka w gimnazjach. Pierwsze utwory literackie.

1866 – Po zdaniu egzaminu wstępnego do Szkoły Głównej zapisuje się na wydział lekarski, z którego przenosi się na prawny, a wreszcie na filologiczny.

1869 – W kwietniu w „Przeglądzie Tygodniowym” ukazuje się recenzja teatralna sztuki Sardou „Nasi najserdeczniejsi” z Wincentym Rapickim w roli głównej, pierwsza drukowana praca Sienkiewicza; w lipcu w „Tygodniku Ilustrowanym” ukazuje się studium literackie o Mikołaju Sępie Szarzyńskim, a w rok później o Kasprze Miaskowskim.

1872 – Druk powieści „Na marne” w tygodniku „Wieniec”, a w „Przeglądzie Tygodniowym” „Humoresek z teki Woroszyłły” podpisanych pseudonimem Litwos. Początki pracy dziennikarskiej.

1874 – Henryk poznaje Marię Jadwige Kellerównę, Milę. Zaręczyny i pierwszy wyjazd zagraniczny do Brukseli i Paryża opisany w listach do narzeczonej. Ojciec Kellerówny zrywa listownie zaręczyny.

1875 – W „Bluszczu” druk noweli „Sielanka”, w „Gazecie Polskiej”- noweli „Stary sługa”

1876 – Druk noweli „Hania” w „Gazecie Polskiej”. 19 lutego Sienkiewicz wyjeżdża do Ameryki jako korespondent „Gazety Polskiej”, która drukuje jego reportaże zatytułowane „Listy z podróży”. W tym samym cyklu opis debiutu Heleny Modrzejewskiej na scenie w San Frascisco w 1877r.

1878 – Powrót do Europy. Pobyt w Paryżu i Normandii. Praca nad nowelami: „Przez Stepy”, „Orso”, „Komedia pomyłek” , „Jemioł”,  „Janko Muzykant”

1879 – Odczyt we Lwowie, Szczawnicy i Krynicy. Wyjazd do Włoch.  W Wenecji Henryk poznaje Marię i Jadwigę Szetkiewiczówny.

1880 – Ukazuje się pierwszy tom Pism Henryka Sienkiewicza.

1881-18 sierpnia, ślub z Marią Szietkiewiczówną.

1882 – Powstaje nowela „Bartek zwycięzca”. 15 lipca rodzi się syn Henryk Józef Kazimierz.

1883 – Od maja druk „Ogniem i mieczem” w odcinkach na łamach warszawskiego „Słowa” i krakowskiego „Czasu”. 13 grudnia rodzi się  córka Jadwiga.

1884 – Kuracja w uzdrowiskach Włoch, Francji i Niemiec z chorą żoną. Praca nad „Potopem”.

1885 -19 października umiera na gruźlicę Maria Sienkiewiczowa.

1886 – Koniec pracy nad „Potopem”. Podróż do Grecji, Włoch i Turcji.

1888 – Ukończenie „Pana Wołodyjowskiego”. Sienkiewicz otrzymuje od nieznanego ofiarodawcy 15 tys. Rubli.

1889 – Przekazanie daru Akademii Umiejętności  w Krakowie stypendium im. Marii Sienkiwiczowskiej dla zagrożonych gruźlicą artystów i uczonych. Ukończenie Trylogii. Praca nad powieścią „Bez dogmatu”.

1890 – Wyjazd do Egiptu i Zanzibaru przerwany w 1891r. przez febrę.

1891- Praca nad „Listami z Afryki” .

1892 – Zaręczyny z Marią Wołodkiewiczówną .

1893 – Praca nad powieścią „Rodzina Połanieckich”. 9 maja wybór na członka Akademii Umiejętności. 11 listopada ślub z Marią i wspólny wyjazd do Włoch. W Nervi Maria Wołodkiewiczowa – Sienkiewicz opuszcza pisarza.

1894 – Ukończenie „Rodziny Połanieckich”.

1895  -Praca nad „Quo vadis”

1896 – Ukończenie „Quo vadis”. Rozwiązanie małżeństwa z Marią Wołodkiewicz- Sienkiewicz orzeczeniem Kongregacji Świętej Inkwizycji. Tanie wydanie „Trylogii” u Hipolita Wawelberga. Sienkiewicz członkiem Carskiej Akademii Nauk w Petersburgu.

1898 – Zabiegi pisarza o wzniesienie pomnika Adama  Mickiewicza w Warszawie w stulecie urodzin poety uwieńczone odsłonięciem 24 grudnia.

1899 – Udział w odsłonięciu pomnika Juliusza Słowackiego w Mirosławiu i Wielkopolsce. Wilson  Barret  aktor i dramaturg angielski, tworzy wersję sceniczną „Quo vadis” graną w Anglii i w Polsce z wielkim powodzeniem.

1900 – Ukończenie „Krzyżaków”. Podczas obchodów 500 – lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego Sienkiewicz otrzymuje tytuł doktora honoris causa. Obchody 25 – lecia pracy literackiej, 22 grudnia w Warszawie pisarzowi wręczono Akt własności Oblęgorka podczas uroczystej akademii w Ratuszu.

1902 – Oficjalny przyjazd do Oblęgorka.

1904 – Legia Honorowa od rządu francuskiego. 5 maja ślub z Marią Babską.

10 grudnia 1905 – wręczenie nagrody Nobla za powieść „Quo vadis”.

1914 – Sienkiewicz opuszcza Oblęgorek, wyjazd do Szwajcarii.

1915 – Pisarz organizuje z Ignacym Janem Paderewskim w Vevey koło Lozanny Generalny Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce.

15 listopada 1916 – umiera Henryk Sienkiewicz w Vevey nie doczekawszy wolności.

27 października 1924 – Uroczyste sprowadzenie zwłok pisarza do Polski i złożenie w podziemiach katedry św. Jana w Warszawie.