Otrzęsiny klas IV

Powiększ obraz

W dniu 9 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował „Otrzęsiny klas
IV”. Jest to cykliczna impreza, która ma na celu uroczyste przyjęcie
uczniów klas czwartych do społeczności klas starszych. W tym roku
uczniowie przyjmowani byli do KRAINY WSPANIAŁYCH przez baśniowe postacie.

Każda klasa czwarta zaprezentowała swoje walory w postaci występu
muzycznego, popisu aktorskiego lub tanecznego. Na podkreślenie zasługuje
wysoki poziom prezentacji.
W części konkursowej uczniowie musieli wykazać się sprawnością
fizyczną oraz wiedzą z wielu przedmiotów szkolnych, m.in. języka
polskiego, angielskiego, matematyki, historii czy wiedzą o szkole.
Rywalizację wygrała klasa IV c, na drugim miejscu uplasowała się klasa
IV e, a trzecie zajęła klasa IV f.
Ogromną pracę przy przygotowaniu i prowadzeniu imprezy wykonały:
przewodnicząca SU – KAROLINA HARASIM, przewodnicząca klas VII – ZUZANNA
ROSIŃSKA oraz ALEKSANDRA MATEJEK. Koordynatorem była p. Zuzanna Polak –
opiekun SU.