Orlik

SZCZEGÓŁOWY HAMONOGRAM KORZYSTANIA  Z  BOISKA  „ORLIK’’  2018

Zgodnie z regulaminem fundacji NaszOrlik w niżej wymienionych dniach boisko „Orlik” przy SP 9 w Siedlcach będzie zamknięte:

  1.  01.05.2018 r. Orlik zamknięty
  2. 03.05.2018 r. Orlik zamknięty
  3. 31.05.2018 r. Orlik zamknięty
  4. 15.08.2018 r. Orlik zamknięty
  5. 01.11.2018 r. Orlik zamknięty
  6. 11.11.2018 r. Orlik zamknięty