Opiekunowie SU

W roku szkolnym 2020/2021 opiekunami Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII są:

– p. Anna Derlatka,

– p. Justyna Grochowska