OPIEKUNOWIE Samorządu Uczniowskiego kl. IV-VIII

W roku szkolnym 2021/2022 opiekunami Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII są:

– p. Anna Derlatka,

– p. Justyna Grochowska.