Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programować”

Powiększ obrazUczniowie rozwiązują działania matematyczne na macie do kodowania

Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programować” to projekt realizowany w naszej szkole w ramach zajęć rozwijających zainteresowania ucznia. Założeniem programu jest świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów kodowania do zajęć dydaktycznych już na etapie edukacji wczesnoszkolnej, a jego główny cel to rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań oraz wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Uczniowie pracują nad zadaniami przy wykorzystaniu różnych środków dydaktycznych, takich jak wirtualna tablica, maty do kodowania, czy gry dydaktyczne. Odkodowując obrazki i informacje, tworząc kody offlinowe, budując konstrukcje przestrzenne, układając obrazki w całość, elementy na zasadach sudoku, a także rozwiązując zagadki logiczne uczniowie rozwijają umiejętności w zakresie kształtowania swoich kompetencji, w szczególności kompetencji: matematycznych, informatycznych, społecznych i obywatelskich, a także inicjatywności i przedsiębiorczości.

Planując zadania, nauczyciel szczególny nacisk i uwagę kieruje na rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów, nabycie przez nich umiejętności zaplanowania swojego działania oraz przestrzegania zasad fair play podczas gier i zabaw.