Ogólnopolski Dzień Matematyki

Powiększ obraz
13 marca w szkole obchodzono Ogólnopolski Dzień Matematyki. Wykonano wystawę tematyczną. Uczniowie poszczególnych klas zaprezentowali prace podsumowujące przeprowadzane projekty edukacyjne:
Wielokąty w otoczeniu,
Sławni matematycy,
Matematyka w historii.

W tym dniu wśród uczniów klas IV – VII odbyły się ” Turnieje Mądrych Głów”. Uczniowie współzawodniczyli rozwiązując krzyżówki, rebusy i zadania matematyczne. Zwycięzcami na poszczególnych poziomach były klasy: 4a, 5c, 6c i 7b.