Obserwacje mikroskopowe w Laboratorium Przyszłości.

Powiększ obrazUczniowie z 5D obserwują z zaciekawieniem przez mikroskop różnorodne preparaty.
Noga owada, mózg człowieka, pieczarka, fragment żołądka, bakterie … to tylko niektóre przykłady obserwacji mikroskopowych uczniów klasy 5D na lekcjach biologii.
Dzięki  inicjatywie edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i otrzymanym mikroskopom w ramach Laboratorium Przyszłości poznawanie szczegółów budowy organizmów jest jeszcze bardziej fascynujące.