Obiady w maju dla klas 4-8

Informacja o możliwości wykupu obiadów w maju dla klas 4-8 będzie ogłoszona poprzez LIBRUS w późniejszym terminie /po 12 maja br/ z podaniem wyszczególnionych klas.