„Miasteczko” – gra planszowa o Siedlcach

Powiększ obraz

Dnia 2 kwietnia br. uczniowie klasy 5 C wzięli czynny udział w nietypowej lekcji historii, której podstawę stanowiła gra planszowa „Miasteczko”.

To pierwsza gra o Siedlcach ukazująca nasze miasto w czasach XX-lecia międzywojennego. Gra składa się z ponad 100 kart, na których znajdują się rysunki powstałe w wyniku konsultacji z historykami oraz na postawie materiałów źródłowych: zdjęć, rysunków, obrazów olejnych. Założeniem autorów gry było jak najwierniejsze przedstawienie budynków pod względem historycznym, z zachowaniem walorów artystycznych. Przedstawione na kartach obiekty są ogólnie znane takie jak Katedra czy ratusz Jacek, ale występują też mniej popularne np. siedziby sklepów, zakładów rzemieślniczych czy usługowych.

Na chwilę uczniowie V C przenieśli się do innej epoki – otwierali przedsiębiorstwa, wspierali kulturę, szkoły i rozwijali miasto. Przekonali się, że Siedlce to miasto wielokulturowe, gdzie obok siebie żyli Polacy i Żydzi, katolicy i prawosławni, zamieszkiwali znakomici artyści i wybitni pedagodzy.

Taka forma nauki bardzo się podobała młodzieży. Dziękujemy za współpracę Stowarzyszeniu tutaj teraz.

Anna Derlatka

wychowawca klasy V C

Wordpress Photo Gallery