Najlepsze świadectwa

W oczekiwaniu na tablicę z fotografiami publikujemy nazwiska uczniów klas IV – VIII, którzy uzyskali średnia ocen 4,75 – 6:00 oraz ocenę bardzo dobrą lub wzorową z zachowania.
Ze względu na ograniczone rozmiary gabloty, uczniów klas VIII będą reprezentować ci, którzy uzyskali średnia 5,00 i wyższą.(as)

Serdeczne gratulacje!

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 II semestr