Najlepsi uczniowie w I półroczu 2021/2022

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną i obowiązujące ograniczenia tablica osiągnięć ma formę wirtualną. Znalazły się tam nazwiska uczniów, którzy uzyskali średnią ocen 4,75 i wyższą oraz ocenę ze sprawowania bardzo dobrą lub wzorową.

Gratulacje! Tak trzymać!
(as)

Najlepsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9