Najlepsi uczniowie i uczennice klas IV -VIII po I półroczu

Gratulujemy wszystkim uczniom i uczennicom naszej szkoły, że cało i zdrowo dotarli do końca półrocza. Niektórzy z nich uzyskali wysokie wyniki w nauce. W grupie klas IV – VIII aż 57 z nich uzyskało średnią ocen 5,0 i wyższą, także ich zachowanie oceniono jako bardzo dobre lub wzorowe. Portrety tych uczniów i uczennic można obejrzeć w naszej wirtualnej galerii. (ab)

Najlepsi uczniowie