Listy dzieci zakwalifikowanych do klas I

lista – Zakwalifikowani i niezakwalifikowani

lista – Obwodowi przyjęci w obwodzie

Rodzice dzieci przyjętych w ramach rekrutacji obwodowej oraz kandydatów zakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej nr 9 proszeni są o dostarczenie do sekretariatu szkoły w wersji elektronicznej na adres sekretariat@sp9.siedlce.pl informacji o gotowości szkolnej (informacje wydają jednostki, w których dzieci odbywały roczne przygotowanie przedszkolne) oraz zgodnie z harmonogramem rekrutacji potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 5 czerwca 2020 r. godz. 15.00.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Potwierdzenie odbywa się drogą elektroniczną przez wysłanie informacji na adres szkoły sekretariat@sp9.siedlce.pl wypełnionego dokumentu potwierdzenia woli (do pobrania ze strony szkoły).