Lekcja w Sądzie Rejonowym w Siedlcach

Powiększ obraz

Niecodzienną lekcję dydaktyczno-wychowawczą mają za sobą uczniowie klasy 8 c, którzy 3 kwietnia odwiedzili Sąd Rejonowy i poznali jego pracę „od środka”.

Uczniów przywitała Pani Sędzia Monika Jaszczuk – Orzyłowska. W trakcie spotkania nasi uczniowie mogli dowiedzieć się m.in. jak wygląda codzienna praca sędziego, jaką drogę trzeba przebyć, by zostać sędzią oraz jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości w Polsce.

Uczestnictwo w tym nietypowym spotkaniu było również doskonałą okazją dla młodzieży do uzyskania wiedzy dotyczącej reguł i norm zachowania się wobec sędziego niezależnie od tego w jakim charakterze idziemy do sądu (jako świadek, pozwany, czy powód).
Uczniowie mieli okazję być w sali rozpraw oraz pomieszczeniu przeznaczonym dla osób pozbawionych wolności dowożonych na rozprawy z zakładów karnych lub aresztów śledczych. Mogli również zasiąść za stołem sędziowskim, na ławach oskarżonego czy obrońców, przymierzyć togę (strój urzędowy używany przez przedstawicieli zawodów prawniczych na rozprawie sądowej) ławnika. Na zakończenie wizyty uczniowie podziękowali Pani Sędzi za przeprowadzenie interesującej lekcji dydaktycznej przybliżającej różne aspekty 
pracy sądu.