Lekcja w Sądzie Rejonowym w Siedlcach

Powiększ obraz
2 grudnia 2019 r. uczniowie klasy VII a udali się wraz z wychowawczynią do Sądu Rejonowego, który prowadzi dla młodych ludzi działania edukacyjne. Edukacja prawna służy pogłębianiu wiedzy na temat podstawowych praw i obowiązków, zwalczania przestępstw, a także funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Stanowi niezbędny warunek odpowiedzialnej aktywności obywatela w społeczeństwie i w państwie, jak również pozwala skutecznie korzystać z przysługujących praw. Niezwykle istotna jest edukacja prawna młodzieży, która ma na celu zwiększenie świadomości prawnej wśród młodych ludzi, zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uwrażliwienie na potrzebę zachowania porządku prawnego (http://www.siedlce.sr.gov.pl/ssr/edukacja-prawna/7193,Edukacja-prawna.html).

Uczniowie mieli niecodzienną okazję zobaczyć jak wygląda prawdziwa sala sądowa ze stołem sędziowskim i ławą oskarżonych.
Pani sędzia Monika Jaszczuk-Orzyłowska w sposób obrazowy na konkretnych przykładach spraw, które prowadzi, przedstawiła uczniom przyczyny, z powodu których młody człowiek – 13-latek – może stanąć przed obliczem sądu.
Była to bardzo pouczająca lekcja. (ab)