Lekcja online z funkcjonariuszem policji

W dniu 24 marca sierż. szt. Małgorzata Mazurek z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii w Siedlcach przeprowadziła lekcję online z uczniami klas 5. Funkcjonariuszka podczas zajęć zapoznała młodzież z zagadnieniami odpowiedzialności prawnej nieletnich. Przedstawiła co dzieje się w sytuacji, gdy niepełnoletni wchodzi w konflikt z prawem i jakie są tego konsekwencje. Omówiła też nieprawidłowe zachowania, między innymi palenie papierosów i e-papierosów oraz spożywanie alkoholu. Zwróciła również uwagę młodzieży na zagrożenia, jakie mogą spotkać w intrenecie.