Kształcenie na odległość

Informuję, że od 25 marca rusza zdalne nauczanie. Szczegółowe informacje zostały przekazane przez dziennik elektroniczny Librus.

Hanna Wójcik – dyrektor szkoły