Konto Rady Rodziców

Numer konta Rady Rodziców Szkoły Podstawowej

Bank Spółdzielczy w Siedlcach
19 9194 0007 0000 1674 2000 0010

Składkę na ubezpieczenie dziecka – 45 zł wpłacamy do końca września.