KONKURS WIEDZY O SYMBOLACH NARODOWYCH I DZIEDZICTWIE NARODOWYM

Powiększ obrazUczniowie klas 4 rozwiązują zadania konkursowe

W czwartek 12 maja 2022 trzy osobowe drużyny z klas IV rywalizowały w konkursie wiedzy. Zagadnienia konkursowe dotyczyły polskiego dziedzictwa narodowego, ważnych postaci z historii, hymnu państwowego, godła, flagi oraz pieśni patriotycznych.

Uczestnicy konkursu wykazali się dużą znajomością zagadnień. Poziom zmagań był bardzo wyrównany. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce- uczniowie klasy IV D i IV A ( 21,5pkt)

II miejsce -uczniowie klasy IV B ( 21pkt)

III miejsce -uczniowie klasy IV C (14,5 pkt)