Konferencja dla rodziców w ramach projektu „Widzę, rozmawiam, reaguję”